5 بسته مناسبت فعال در رخداد 365 وجود دارد.

تقویم رسمی سال 1396

تقویم رسمی
تقویم رسمی سال 1396 327 روز 1500 تومان

تعطیلی های تقویم رسمی سال 1396

تقویم رسمی
تعطیلی های تقویم رسمی سال 1396 327 روز رایگان

برنامه بازی های استقلال تهران - ليگ قهرمانان آسیا

فوتبال
برنامه بازی های استقلال تهران - ليگ قهرمانان آسیا 12 روز رایگان

برنامه بازی های پرسپولیس - ليگ قهرمانان آسیا

فوتبال
برنامه بازی های پرسپولیس - ليگ قهرمانان آسیا 12 روز رایگان

برنامه بازی های تیم ملی مقدماتی جام جهانی 2018

فوتبال
برنامه بازی های تیم ملی مقدماتی جام جهانی 2018 131 روز 1000 - 500 تومان
تقویم رسمی

تقویم رسمی سال 1396

تقویم رسمی سال 1396 تیم رخداد 365 327 روز 1500 تومان

این بسته مناسبت شامل مناسبت های ملی ، مذهبی و جهانی است که منطبق با تقویم رسمی منتشر شده توسط شورای مركز تقويم مؤسسه ژئوفيزیک دانشگاه تهران می باشد. تمام مناسبت های ثبت شده همراه با جزئیاتی در مورد رویداد مد نظر بوده و به همراه آن لینکی جهت مطالعه بیشتر در مورد رودیداد نیز گنجانده شده است.

برچسب : مناسبت های 1396,تقویم 1396,تعطیلی های 1396,مناسبت های مذهبی 1396,تقویم ایرانی 1396,تقویم جلالی 1396,تقویم رسمی 1396,تقویم سال 1396,تعطیلی 96,تعطیلات 1396

پشتیبانی ازتقویم گوگل
پیشنهاد : برنامه تقویم خورشیدی (SunCalendar) را برای برنامه ریزی تان استفاده کنید!!![هماهنگ با تقویم گوگل]
تقویم رسمی

تعطیلی های تقویم رسمی سال 1396

تعطیلی های تقویم رسمی سال 1396 تیم رخداد 365 327 روز رایگان

این بسته مناسبت شامل تعطیلات ملی و مذهبی سال 1396 است که منطبق با تقویم رسمی منتشر شده توسط شورای مركز تقويم مؤسسه ژئوفيزیک دانشگاه تهران می باشد. تمام مناسبت های ثبت شده همراه با جزئیاتی در مورد رویداد مد نظر بوده و به همراه آن لینکی جهت مطالعه بیشتر در مورد رودیداد نیز گنجانده شده است.

برچسب : تعطیلی های مذهبی سال 96,تعطیلی های سال 1396,تعطیلات سال 1396,تعطیلی 96,تعطیلات 1396

پشتیبانی ازتقویم گوگل
پیشنهاد : برنامه تقویم خورشیدی (SunCalendar) را برای برنامه ریزی تان استفاده کنید!!![هماهنگ با تقویم گوگل]
فوتبال

برنامه بازی های استقلال تهران - ليگ قهرمانان آسیا

برنامه بازی های استقلال تهران - ليگ قهرمانان آسیا تیم رخداد 365 12 روز رایگان

این بسته مناسبت برنامه بازی های استقلال تهران در لیگ قهرمانان آسیا 2017 دور گروهی را به همراه مکان برگزاری مسابقات شامل می شود .
زمان برگزاری بازی ها از وب سایت ورزش 3 استخراج شده است.

برچسب : ساعات برگزاری بازی های استقلال,برنامه مسابقات لیگ قهرمانان آسیا استقلال تهران,بازی های استقلال,برنامه بازی های استقلال,برنامه بازی های تیم استقلال,برنامه مسابقات استقلال

پشتیبانی ازتقویم گوگل
پیشنهاد : برنامه تقویم خورشیدی (SunCalendar) را برای برنامه ریزی تان استفاده کنید!!![هماهنگ با تقویم گوگل]
فوتبال

برنامه بازی های پرسپولیس - ليگ قهرمانان آسیا

برنامه بازی های پرسپولیس - ليگ قهرمانان آسیا تیم رخداد 365 12 روز رایگان

این بسته مناسبت برنامه بازی های پرسپولیس در لیگ قهرمانان آسیا 2017 دور گروهی را به همراه مکان برگزاری مسابقات شامل می شود .
زمان برگزاری بازی ها از وب سایت ورزش 3 استخراج شده است.

برچسب : ساعات برگزاری بازی های پرسپولیس,برنامه مسابقات لیگ قهرمانان آسیا پرسپولیس تهران,بازی های پرسپولیس,برنامه بازی های پرسپولیس,برنامه بازی های تیم پرسپولیس,برنامه مسابقات پرسپولیس

پشتیبانی ازتقویم گوگل
پیشنهاد : برنامه تقویم خورشیدی (SunCalendar) را برای برنامه ریزی تان استفاده کنید!!![هماهنگ با تقویم گوگل]
فوتبال

برنامه بازی های تیم ملی مقدماتی جام جهانی 2018

برنامه بازی های تیم ملی مقدماتی جام جهانی 2018 تیم رخداد 365 131 روز 1000 - 500 تومان

این بسته مناسبت برنامه مسابقات تیم ملی ایران در مقدماتی جام جهانی 2018 روسیه - گروه A آسیا - مرحله نهایی را شامل می شود .
زمان برگزاری بازی ها از وب سایت ورزش 3 استخراج شده است.
به امید موفقیت تیم ملی ایران!!!

برچسب : ساعات برگزاری بازی های تیم ملی,برنامه مسابقات تیم ملی مقدماتی جام جهانی 2018,بازی های تیم ملی,برنامه بازی های تیم ملی ایران,برنامه بازی های تیم ملی فوتبال,برنامه مسابقات تیم فوتبال,برنامه مسابقات مقدماتی جام جهانی

پشتیبانی ازتقویم گوگل
پیشنهاد : برنامه تقویم خورشیدی (SunCalendar) را برای برنامه ریزی تان استفاده کنید!!![هماهنگ با تقویم گوگل]