شروع به کار رخداد 365

اخبار
رخداد 365 نوروز 95 1 دقیقه فرصت
اخبار

شروع به کار رخداد 365

رخداد 365 تیم رخداد 365 نوروز 95 یک دقیقه وقت بگذارید

سرویس رخداد 365 خدمتی نو از گروه نرم افزاری پی سافت می باشد . این سرویس تکامل یافته پیام های آماده تقویم خورشیدی (SunCalendar) می باشد. لوگوی رخداد 365 سرویس رخداد 365 مناسبت های تقویم رسمی ، برنامه مسابقات ورزشی (فوتبال،فوتسال والیبال و ...) ، رخدادهای نجومی ، برنامه سریال های تلویزیونی و سایر موارد را برای تقویم گوگل فراهم می کند . با استفاده از این سرویس می توانید مناسبت ها را بر روی تقویم تلفن هوشمندتان نیز داشته باشید.

هم اکنون یکی از مناسبت های آماده را به تقویم گوگل تان اضافه کنید .